POZNAJ PISMO

JAK NA IMIĘ MA BÓG?

Na pytanie: „Jak Bóg ma na imię”, niektórzy odpowiadają, że Jezus. Inni twierdzą, że po prostu Pan lub Bóg, a jeszcze inni uważają, że Bóg nie ma wcale imienia. Czy zgadzasz się z którymś z tych stwierdzeń?

Bez względu na to, co myślą inni na ten temat, warto się dowiedzieć, co sam Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie.

Okazuje się, że Bóg wielokrotnie przedstawia się nam z imienia, na kartach swego Słowa – Biblii.

„Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom” (Izajasza 42:8; NWT).

„I Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: ‘Masz powiedzieć Izraelitom tak: ‘Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was’. To jest moje imię na zawsze – będą je pamiętać wszystkie pokolenia’” (Wyjścia 3:15; NWT).

„Jah jest moją siłą i potęgą, bo stał się moim Wybawcą. To mój Bóg – będę Go sławił. To Bóg mojego ojca – będę Go wychwalał. Jehowa jest potężnym wojownikiem. Jehowa to Jego imię” (Wyjścia 15:2, 3; NWT).

„Ja jestem Jehowa, twój Bóg, który wzburza morze i sprawia, że huczą jego fale, który ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów” (Izajasza 51:15; NWT).

„Bo twój Wspaniały Twórca jest dla ciebie jak mąż, ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów. Święty Izraela jest twoim Wykupicielem. Będzie nazywany Bogiem całej ziemi” (Izajasza 54:5; NWT).

„Dlatego dam im poznać, dam im wtedy poznać swoją moc i potęgę. I przekonają się, że mam na imię Jehowa” (Jeremiasza 16:21; NWT).

„Tak mówi Jehowa, Twórca ziemi, Jehowa, który ją ukształtował i utwierdził, Jehowa to Jego imię” (Jeremiasza 33:2; NWT).

„Jehowa to Bóg Zastępów. Jehowa to Jego imię, które będzie zawsze pamiętane” (Ozeasza 12:5; NWT).

„To On ukształtował góry i stworzył wiatr. To On wyjawia człowiekowi swoje myśli. On świt zamienia w ciemność. Kroczy po wzniesieniach ziemi. Jego imię – Jehowa, Bóg Zastępów” (Amosa 4:13; NWT).

To tylko niektóre z licznych fragmentów Biblii, w których Bóg przedstawia się nam z imienia. W całej Biblii to imię występuje około 7000 razy, czyli dużo więcej niż jakiekolwiek inne imię. To pokazuje, że Bóg z całą pewnością chce, by wszyscy mieszkańcy ziemi to imię poznali.

Inne fragmenty Pisma Świętego pomagają nam zrozumieć jeszcze inną ważną rzecz, dotyczącą imienia Bożego:

„Dziękujcie Jehowie, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego czyny!” (1 Kronik 16:8; NWT)

„Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech ci, którzy szukają Jehowy, cieszą się w sercach” (1 Kronik 16:10; NWT)

„Jehowo, nasz Panie, na całej ziemi nie ma imienia tak majestatycznego jak Twoje. Sprawiłeś, że Twoja chwała przewyższa nawet niebiosa!” (Psalm 8:1; NWT)

„Wywyższajcie ze mną Jehowę, wspólnie wysławiajmy Jego imię” (Psalm 34:3; NWT).

„Cały dzień będziemy Cię wysławiać, Boże, i już zawsze sławić Twoje imię” (Psalm 44:8; NWT).

„Będę chętnie składał Ci ofiary. Jehowo, będę sławił Twoje imię, bo jest ono dobre” (Psalm 54:6; NWT).

„Będę wysławiał imię Boga pieśnią i będę Go wywyższał, składając Mu podziękowania” (Psalm 69:30; NWT).

„Niech będzie wysławiany Bóg Jehowa, Bóg Izraela, który sam jeden dokonuje zdumiewających rzeczy. Niech zawsze będzie wysławiane Jego wspaniałe imię, a Jego chwała niech napełni całą ziemię. Amen i amen” (Psalm 72:18, 19; NWT).

„Prawi, cieszcie się Jehową i wysławiajcie Jego święte imię” (Psalm 97:12; NWT).

„Dziękujcie Jehowie, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego czyny! Śpiewajcie Mu, wysławiajcie Go pieśnią, rozmyślajcie o wszystkich Jego zdumiewających czynach. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech ci, którzy szukają Jehowy, cieszą się w sercach” (Psalm 105:1-3; NWT).

„Wysławiajcie Jah! Wysławiajcie Jehowę, Jego słudzy, wysławiajcie imię Jehowy. Niech imię Jehowy będzie wysławiane odtąd aż po wieczność. Niech imię Jehowy będzie wysławiane od wschodu aż do zachodu” (Psalm 113:1-3; NWT).

„Czym się odwdzięczę Jehowie za całe dobro, które mi wyświadczył? Podniosę kielich wybawienia i będę wzywał imienia Jehowy” (Psalm 116:12, 13; NWT).

„Mój Boże, Królu, będę Cię wywyższał. Będę wysławiał Twoje imię po wieczne czasy, już na zawsze. Będę Cię wysławiał przez cały dzień. Będę wysławiał Twoje imię po wieczne czasy, już na zawsze” (Psalm 145:1, 2; NWT).

„Swoimi ustami będę opowiadał o sławie Jehowy. Niech wszystko, co żyje, wysławia Jego święte imię po wieczne czasy, już na zawsze” (Psalm 145:21; NWT).

„Ziemscy królowie i wszystkie narody, książęta i wszyscy ziemscy sędziowie, młodzi mężczyźni i młode kobiety, starzy razem z młodymi. Niech wysławiają imię Jehowy, bo już samo Jego imię jest niezrównanie wzniosłe, Jego majestat przewyższa ziemię i niebo” (Psalm 148:11-13; NWT).

Również Jezus Chrystus rozsławiał imię Boga, gdy przebywał na ziemi. W modlitwie do swego Ojca powiedział:

„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje” (Jana 17:6).

„Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (Jana 17:26).

Jak wynika z podanych wersetów, Bóg nie tylko chce, byśmy znali Go z imienia. Pragnie też, by Jego imię było przez nas używane, wywyższane; chce, by mieszkańcy całej ziemi szczycili się znajomością tego imienia, by było one otaczane szacunkiem i czcią. Pragnie też, by Jego imię było wysławiane w pieśniach.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY