POZNAJ PISMO

JAK BÓG ZAPATRUJE SIĘ NA ROZWODY?

W naszych czasach rozwody stały się powszechną praktyką. Można odnieść wrażenie, że przysięga małżeńska nie jest już czymś wiążącym ale zeszła do poziomu czystej formalności i tak naprawdę wypowiada się ją tylko dlatego, że przewiduje to ceremonia zaślubin. Wydaje się, że niejeden poważniej traktuje umowę związaną z zaciągnięciem kredytu niż słowa wypowiadane podczas uroczystości ślubnej. Warto w związku z tym zadać sobie pytanie: Jak Bóg zapatruje się rozwody?

Z Biblii wynika, że małżeństwo jest związkiem świętym, gdyż twórcą małżeństwa jest Bóg. Oczekuje On, że każdy człowiek będzie dotrzymywał przysięgi, którą składa w dniu ślubu.

Pierwsza wzmianka o związku małżeńskim zawarta jest w Księdze Rodzaju 2:21-23, gdzie czytamy:

„Wtedy to Jahwe sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”.

Skoro mężczyzna i jego żona mieli stać się jednym ciałem, to oznacza, że ich związek miał być związkiem nierozerwalnym. Potwierdził to Pan Jezus. Oto relacja biblijna na ten temat:

„Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mateusza 19:4-6).

Jak zatem widać Bóg i Jego Syn, Jezus Chrystus, uważają małżeństwo za związek trwały, któremu kres może położyć tylko śmierć współmałżonka.

„Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu” (1 Koryntian 7:39).

Z jednej więc strony Biblia ukazuje nam, że Bóg pragnie, by małżeństwa były trwałe. Z drugiej zaś strony uzmysławia nam, jak zapatruje się On na rozwody. Oto co w tej kwestii ujawnia nam Słowo Boże:

„Sprawiliście też, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Jahwe, tak że On więcej nie popatrzy na dar ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął. A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Jahwe był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza” (Malachiasza 2:13, 14).

„Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą – mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami!” (Malachiasza 2:16 – Biblia Poznańska).

Jak widać Bóg nienawidzi rozwodów. Każdy więc, kto decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego powinien mieć świadomość, że jest to związek trwały w oczach Boga i należy robić wszystko, by go umacniać.

Jednakże z Biblii wynika, że w jednym wypadku Bóg zezwala na rozwód i ponowne zawarcie małżeństwa:

„Powiadam wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży” (Mateusza 19:9).

Z powyższych słów Jezusa wynika, że jeśli ktoś rozwodzi się ze swoim partnerem małżeńskim i pobiera się z inną osobą, to taki związek jest cudzołożny w oczach Boga. A jak mówi Pismo w Liście 1 do Koryntian 6:9, 10 ‘cudzołożnicy nie odziedziczą królestwa Bożego’ .

Ale w tym fragmencie Jezus porusza jeszcze jedną ważną myśli. Mówi: „Kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty”.

Z tego wniosek, że jeśli współmałżonek zdradzi, dopuszczając się rozpusty, to niewinna strona ma prawo do biblijnego rozwodu i do zawarcia ponownego związku małżeńskiego, który będzie akceptowany przez Boga. Oczywiście strona niewinna może przebaczyć zdradę i wtedy ten związek małżeński w oczach Bożych dalej będzie ważny.

Czasami jednak zdarza się, że ktoś rozwodzi się ze współmałżonkiem, mimo że nie doszło do rozpusty. Co w tej kwestii mówi Biblia:

„Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony” ( 1 Koryntian 7:10, 11).

Z Biblii wynika więc, że Bóg nienawidzi rozwodów. Gdyby ktoś jednak zdecydował się na taki krok ale nie z powodu rozpusty, to według Biblii powinien pozostać w stanie wolnym. W innym wypadku jego nowy związek byłby związkiem cudzołożnym z punktu widzenia Boga.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY