POZNAJ PISMO

ŚWIĘTOWANIE NOWEGO ROKU

W ostatni dzień starego roku na całym świecie organizuje się huczne zabawy, by przywitać nowy rok. Jednakże wielu ludzi biorących udział w obchodach Nowego Roku nie ma pojęcia jakie jest jego pochodzenie. Co historia odsłania przed nami odnośnie tego święta?

Pierwsza sprawa – Nowy Rok był w starożytności obchodzony zawsze na cześć jakiegoś bożka.

W Babilonie – ponad dwa tysiące lat przed narodzinami Jezusa – Nowy Rok był poświęcony bogu Mardukowi, który miał decydować o losach kraju w nadchodzącym roku.

W Egipcie Nowy Rok urządzano na cześć Hathor – bogini miłości, radości, muzyki i tańca. Była ona królową zmarłych i pomagała im dostawać się po drabinie do nieba. Dzień nowego roku uznawano za dzień jej narodzin.

Natomiast w starożytnym Rzymie było to święto poświęcone pogańskiemu bogu Janusowi, od którego pochodzi łacińska nazwa stycznia. Janus był bogiem bram, drzwi i początków. Przedstawiano go z dwoma twarzami, skierowanymi w przeciwne strony. Oznaczało to, że widzi przeszłość jak i przyszłość.

Druga rzecz – Cechą charakterystyczną świętowania Nowego Roku w starożytności było oddawanie się wszelkim nieczystym praktykom, między innymi pijaństwu, obżarstwu, rozpuście i wszelakim orgiom seksualnym.

Po trzecie – Podczas obchodów Nowego Roku praktykowano pogańskie zwyczaje. Na przykład głośne trąbienie czy wszelkie inne głośne zachowanie miało na celu odpędzenie nieszczęścia i zapewnienie sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Natomiast pochody w maskach oraz hałaśliwe uroczystości miały odpędzić złe moce.

Kiedy patrzymy na to jak dzisiaj obchodzi się Nowy Rok, to rzuca się w oczy wiele podobieństw z czasów starożytnych. Huczne zabawy, bale sylwestrowe, wznoszenie toastów, pokazy sztucznych ogni i fajerwerków, pijaństwo, niemoralność, strzelanie z petard, maskarady, pochody noworoczne, składanie sobie życzeń – to tylko niektóre zwyczaje zawierające echa starożytnego święta Nowego Roku.

W związku z tym warto się się zastanowić czy chrześcijanie powinni brać udział w święcie, które w starożytności było poświęcone pogańskim bożkom? W Biblii czytamy przecież: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wyjścia 20:3).

A co powiedzieć o atmosferze tego święta? Przecież hulanki i pijatyki są surowo zakazane przez Boga: 

„Wystarczy bowiem, że w minionym czasie wykonywaliście wolę narodów, gdy się oddawaliście rozpasaniu, pożądliwościom, nadużywaniu wina, hulankom, pijatykom i bezprawnym bałwochwalstwom” (1 Piotra 4:3; NWT).

Biblia mówi wprost, że jeśli ktoś praktykuje takie zwyczaje, nie może liczyć na wybawienie: 

„Wyraźnie widoczne są uczynki ciała: niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, spirytyzm, wrogość, kłótnie, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekciarstwo, zawiść, pijaństwo, dzikie zabawy i tym podobne rzeczy. Ostrzegam was w związku z nimi, jak już ostrzegałem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego” (Galatów 5:19-21; NWT).

Poza tym warto się zastanowić nad pogańskimi zwyczajami praktykowanymi podczas obchodów Nowego Roku. Co prawda dzisiaj nikt nie kojarzy wystrzałów korka z szampana oraz wystrzałów petard czy fajerwerków z odpędzaniem złych mocy ale przecież jest to kontynuacja praktyk ze starożytności, które służyły właśnie temu celowi.

Ktoś może powiedzieć: „Przecież ludzie na całym świecie biorą udział w obchodach Nowego Roku”. To prawda. Ale Biblia mówi też, że: ‘cały świat leży w mocy Złego’ (1 Jana 5:19). Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że Diabłu udało się zwieść bardzo wielu ludzi i skłonić do niebiblijnego postępowania. Czy będziesz miał na tyle siły i miłości do Boga, by odróżniać się od innych? Czy jesteś gotowy odciąć się od powszechnych tendencji tego niegodziwego świata i jego praktyk?


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY