POZNAJ PISMO

RZYMIAN 10:13 – O CZYJE IMIĘ TU CHODZI?

„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Rzymian 10:13; Biblia warszawska).

Już sama treść tego wersetu pokazuje, że jest on niezmiernie ważny dla każdego chrześcijanina. Zawiera bowiem myśl o jednym z czynników umożliwiających zbawienie. W związku z tym zastanówmy się czyjego imienia mamy wzywać, by dostąpić zbawienia?

Wielu ludzi uważa, że we fragmencie tym chodzi o imię Jezusa, gdyż kontekst zacytowanego fragmentu nawiązuje właśnie do jego osoby. Dodatkowym argumentem jest fakt, że właśnie Jezusa w Biblii często nazywa się Panem. Poza tym w Dziejach Apostolskich znajdujemy podobny zwrot jak w Liście do Rzymian 10:13 – „A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje 16:31).

Z pewnością należałoby przyjąć taki tok rozumowania gdyby nie fakt, że słowa z Listu do Rzymian 10:13, to cytat z Księgi Joela, który brzmi następująco:

„Każdy jednak, który wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony, bo na górze Syjon [i w Jeruzalem] będzie wybawienie, jak przepowiedział Jahwe, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Jahwe” (Joela 3:5).

Kiedy ten fragment cytował apostoł Piotr, to powołał się właśnie na proroka Joela:

„Ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.  I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Dzieje 2:16-21).

Skoro apostoł Paweł i apostoł Piotr cytują słowa z Księgi Joela 3:5, w której występuje w tym miejscu imię Boże, to należy przyjąć, że w Liście do Rzymian 10:13 chodzi o imię Boże – Jahwe, a nie imię Jezusa.

Ale czy to znaczy, że wystarczy wezwać imienia Boga Jahwe, by zostać zbawionym? Z całą pewnością, nie! Kontekst wypowiedzi apostoła Pawła z Listu do Rzymian 10 rozdziału wskazuje, że wzywanie imienia Jahwe obejmuje poznanie osoby noszącej to imię, dostosowanie swojego życia do norm biblijnych i głoszenie innym dobrej nowiny o Królestwie Bożym.


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat kroków prowadzących do zbawienia albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY