POZNAJ PISMO

PO CZYM MOŻNA ODRÓŻNIĆ RELIGIĘ PRAWDZIWĄ OD FAŁSZYWEJ?

Pewnego razu Pan Jezus powiedział: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach” (Mateusza 7:15-20).

Z powyższych słów Jezusa wynika, że zarówno religię prawdziwą jak i fałszywą można rozpoznać po owocach, czyli po naukach i postawie ludzi należących do danego wyznania.

Z innego fragmentu Pisma dowiadujemy się, że tak naprawdę może istnieć tylko jedna religia prawdziwa: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Efezjan 4:4, 5).

Skoro na świecie jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy religii i wyznań, które podają się za chrześcijańskie, to zachodzi pytanie: Jak w tym gąszczu rozpoznać, która religia jest prawdziwa? Na szczęście nie jesteśmy zdani na domysły. Pismo Święte zawiera wiele informacji, które nie pozostawiają cienia wątpliwości w tej bardzo ważnej kwestii.

1. Wyznawcy religii prawdziwej uznają Biblię za Słowo Boże i tylko na niej opierają swoje wierzenia.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16, 17; Bw).

2. Wyznawcy religii prawdziwej czczą wyłącznie jedynego prawdziwego Boga Jehowę (Jahwe) i zapoznają innych z jego imieniem.

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią” (Psalm 83:19).

„Alleluja. Chwalcie, słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe: Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie pochwalone!” (Psalm 113:1-3).

3. Wyznawców religii prawdziwej można poznać po niesamolubnej miłości.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (Jana 13:34, 35).

4. Wyznawcy religii prawdziwej wierzą, że zbawienie jest możliwe tylko dzięki ofierze złożonej przez Jezusa Chrystusa.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje 4:12).

5. Wyznawcy religii prawdziwej trzymają się z dala od świata. Nie mieszają się do polityki i nie wtrącają się w konflikty tego świata.

„Przekazałem im Twoje słowo, ale świat ich znienawidził, bo nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata. Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś czuwał nad nimi z powodu Niegodziwca. Nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata” (Jana 17:14-16; NWT).

6. Wyznawcy religii prawdziwej głoszą dobrą nowinę, że tylko Królestwo Boże rozwiąże wszystkie problemy ludzkości.

„A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

W związku z tym zadaj sobie pytanie: Czy należę do religii, której wyznawcy uznają Biblię za Słowo Boże, kierują się nią w swoim życiu i opierają na niej swoje nauki? Czy należę do religii, której wyznawcy czczą jedynego prawdziwego Boga Jehowę, szczycą się Jego imieniem i zapoznają z nim innych? Czy moi współwyznawcy kierują się miłością do siebie nawzajem i do innych ludzi? Czy należę do religii, która uznaje, że zbawienie jest możliwe dzięki ofierze, którą złożył Jezus Chrystus? Czy należę do religii, której wyznawcy nie mieszają się do polityki, ani do konfliktów tego świata? Czy należę do wyznania, którego członkowie głoszą dobrą nowinę o ustanowionym przez Boga Królestwie, które już wkrótce rozwiąże wszystkie problemy ludzkości?

Oczywiście, cech religii prawdziwej jest więcej ale już te mogą pomóc szczerym ludziom w znalezieniu religii, którą Bóg posługuje się do realizacji swojego zamierzenia.


Jeśli chciałbyś bardziej szczegółowo porozmawiać na temat różnic między religią prawdziwą, a fałszywą, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY