POZNAJ PISMO

O STRONIE

Strona biblijna POZNAJ PISMO jest stroną prywatną. To, co na niej zamieszczam jest efektem moich dociekań wynikających z ponad dwudziestu lat czytania i studiowania Pisma Świętego. W moich rozmyślaniach nad tekstem Pisma Świętego korzystałem i korzystam z fachowej i rzetelnej literatury biblijnej.

Na stronie POZNAJ PISMO kieruję się zasadą z Listu 1 do Koryntian 4:6 – „Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”. Kiedy więc omawiam jakiś temat, to posługuję się do jego wyjaśnienia wyłącznie wersetami z Pisma Świętego. Czynię tak, gdyż zależy mi na tym, by przekazać wiedzę, która pochodzi od Boga i jest oparta na Jego Słowie, a nie ludzkich poglądach czy przekonaniach.

Jeśli nie podano inaczej wszystkie wersety cytuję z Biblii Tysiąclecia wydanie II.

Życzę owocnych przemyśleń!

Hendi