POZNAJ PISMO

DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST TYLE ZŁA I CIERPIEŃ?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek co jest przyczyną zła i cierpień na świecie? Dlaczego przez tyle tysięcy lat życia człowieka na ziemi nie udało się zmienić tego stanu rzeczy? Dlaczego ludzkość ciągle cierpi z powodu wojen, głodu, chorób, niesprawiedliwości, przemocy i wielu innych czynników i nie można temu zaradzić?

Zwróćmy uwagę na trzy główne przyczyny tragicznej sytuacji na ziemi:

1. Diabeł jest władcą dzisiejszego świata.

„Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” (1 Jana 5:19).

Diabeł jest okrutnym i krwiożerczym władcą. Popycha ludzi do nikczemnych działań, co powoduje mnożenie się zła i cierpień. Przykładem może być postawa Kaina, który znalazłszy się pod wpływem Złego pozbawił życia swego brata, Abla.

„Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata” (1 Jana 3:11, 12).

Ze względu na to, że nad ziemią sprawuje władzę tak nikczemna istota, która podjudza ludzi do życia niezgodnego z prawymi miernikami Boga, dlatego na naszej planecie od wieków pleni się zło i ludzkość doznaje ogromu cierpień.

2. Ludzka niedoskonałość.

Przez to, że człowiek stał się niedoskonały, zaczął ulegać i do tej pory ulega grzesznym, samolubnym skłonnościom. I to jest często przyczyną wielu ludzkich cierpień. Biblia tak to ujmuje:

„A dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają. I oto: łzy uciśnionych, a nie ma, kto by ich pocieszył: ręka ciemięzców twarda, a nie ma pocieszyciela” (Koheleta 4:1).

„To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, w czasie gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście” (Koheleta 8:9).

„Kiedy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się” (Rodzaju 6:5, 6).

3. Czas i przypadkowe zdarzenie.

„A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje, i nie waleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale ani rozumnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami. Bo czas i przypadek rządzi wszystkim” (Koheleta 9:11).

Czasami przypadek sprawia, że ktoś musi znosić cierpienia, gdyż znajdzie się w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiedniej porze.

Czy jednak na zawsze jesteśmy skazani na życie przepełnione złem i cierpieniami? Bardzo pokrzepiającą odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Biblii. Z Pisma Świętego wynika, że Bóg już wkrótce usunie wszelkie przyczyny zła i cierpień z Ziemi:

„I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe” (Objawienie 21:3-5). 


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat przyczyn zła i cierpień w dzisiejszym świecie albo chciałbyś dowiedzieć się jak Bóg usunie z ziemi wszelkie zło, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY