POZNAJ PISMO

CZYM JEST SUMIENIE?

Sumienie jest cennym darem, który otrzymaliśmy od naszego Stwórcy. Z Biblii wynika, że ludzie posiadali je od początku swojego istnienia. Wiemy to stąd, że gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, zaczęli odczuwać wstyd.

„Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Boga Jahwe przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Bogiem Jahwe wśród drzew ogrodu” (Rodzaju 3:8).

Czym zatem jest sumienie?

Greckie słowo „syneidesis”, które jest tłumaczone na „sumienie”, składa się z dwóch elementów: syn – „razem; wespół” oraz eídesis – „wiedza; poznanie”. Można więc określić ten zwrot jako „wspólna wiedza” lub „wiedza posiadana wspólnie z samym sobą”. Jest to zatem umiejętność niejako stanięcia z boku, spojrzenia na swoje postępowanie i dokonanie samooceny.

To właśnie dzięki posiadaniu sumienia mamy poczucie dobra i zła. Jest to wewnętrzny głos, który może nas zarówno oskarżać jak i uniewinniać, występując w pewnym sensie w roli sędziego. Sumienie potrafi analizować nasze czyny i poglądy. Może nas skłonić do podjęcia właściwej decyzji albo ostrzegać przed złym wyborem. Uspokaja nas, gdy postąpimy właściwie ale potrafi bardzo dręczyć, gdy popełnimy niecny czyn.

Ale sumienie nie zawsze działa prawidłowo. Może na przykład uniewinniać, podczas gdy czyn był bardzo naganny. Tak było w wypadku Szawła (Saula), którego po nawróceniu znamy jako apostoła Pawła. W Biblii czytamy: „Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii” (Dzieje 7:59-8:1).

Apostoł Paweł, kiedy nie był jeszcze chrześcijaninem, prześladował naśladowców Chrystusa i nie widział w tym nic złego. Jego sumienie podpowiadało mu, że zabijając ich albo wtrącając do więzienia, działa ku chwale Bożej. Tak właśnie działa sumienie, które źle funkcjonuje. Co zatem jest potrzebne, by sumienie działało prawidłowo?

Aby sumienie było dobrym doradcą i reagowało właściwie, nie możemy podejmować decyzji na podstawie normach przyjętych w danym środowisku albo na emocjach i pragnieniach niedoskonałego człowieka. Chrześcijanin musi posiadać niezmienny, prawidłowy punkt odniesienia, którym mogą być tylko biblijne zasady ustalone przez Boga.

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tymoteusza 3:16, 17).

Ważne jest zatem, by każdego dnia czytać Biblię i rozmyślać nad jej treścią. Dzięki przyswajaniu sobie Bożego sposobu patrzenia na życie, będziemy rozumieli, co jest właściwe, a co naganne z Jego punktu widzenia.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY