POZNAJ PISMO

CZY W NOWYM TESTAMENCIE POWINNO WYSTĘPOWAĆ IMIĘ BOŻE?

Czy twoim zdaniem w Nowym Testamencie powinno występować imię Boże? Wielu ludzi uważa, że nie, gdyż w manuskryptach, które posiadamy, to imię nie występuje. Niestety, nie wiemy jak ta sprawa wyglądała pierwotnie, gdyż do naszych czasów nie zachowały się teksty oryginalne. Najstarsze manuskrypty, jakie mamy do dyspozycji pochodzą z II wieku naszej ery. Czy zatem należy uznać, że imienia Bożego nie było w Nowym Testamencie? Moim zdaniem są mocne argumenty, które przemawiają za tym, że to imię pierwotnie tam było lecz zostało usunięte przez odstępczych chrześcijan, którzy mieli się pojawić po śmierci apostołów.

„Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dzieje 20:29, 30).

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina” (1 Jana 2:18).

Co mnie przekonuje, że imię Boże powinno być w Nowym Testamencie.

1. Imię Boże występuje w całym Starym Testamencie.

Pismo Święte co prawda dzieli się na Stary i Nowy Testament ale w rzeczywistości jest jedną księgą, która opisuje jeden wspólny temat. Początek Biblii mówi o upadku pierwszych ludzi i wygnaniu ich z raju. Ostatnia księga biblijna zapowiada, że ludzie odzyskują z powrotem raj i otrzymują od Boga dar życia wiecznego.

Czy w związku z tym nie wydaje się to dziwne, że przez cały Stary Testament imię Boże pojawia się prawie 7000 razy, a w Nowym Testamencie nagle znika?

Niektórzy uważają, że skoro tak jest, to znaczy, że taka była wola Boża. W takim razie pytam: A czy fakt, że w wielu dzisiejszych przekładach Biblii w Starym Testamencie zastępuje się imię Boże tytułami „Pan” lub „Bóg”, to też jest wola Boża? Czy raczej nie jest to działanie ludzi, którzy chcą, to imię puścić w zapomnienie.

„Dokądże będzie tak w sercu proroków, przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie” (Jeremiasza 23:26, 27).

2. Bóg pragnie by Jego imię było szeroko znane i używane.

Z Pisma Świętego wynika, że Bóg chce, aby ludzie znali Jego imię, używali go, a nawet się nim szczycili. Czy mam uwierzyć, że, w czasie powstawania Nowego Testamentu Bóg nagle zmienia zdanie i chce, by Jego imię było nieznane czy wręcz zapomniane.

„Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Jahwe!” (1 Kronik 16:10).

„Uwielbiajcie ze mną Jahwe, imię Jego wspólnie wywyższajmy!” (Psalm 34:4).

„W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię” (Psalm 44:9).

„Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody” (Psalm 45:18).

„ Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre” (Psalm 54:8).

„Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię” (Psalm 86:12).

„Sławcie Jahwe, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Jahwe!” (Psalm 105:1-3).

„Alleluja. Chwalcie, słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe: Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie pochwalone!” (Psalm 113:1-3).

„Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami – mówi Jahwe Zastępów” (Malachiasza 1:11).

3. Nowy Testament zawiera szereg cytatów ze Starego Testamentu, w których występuje imię Boże.

Zarówno w ewangeliach jak i w listach apostołów znajdziemy wiele cytatów ze Starego Testamentu, gdzie występuje imię Boże. Skoro to są cytaty, to czy nie należało się spodziewać, że będą zawierały imię Boże. Z całą pewnością tak.

Sam Jezus przytoczył wiele cytatów ze Starego Testamentu. Niektórzy twierdzą, że pomijał przy ty imię Boże. Jak to możliwe skoro sam powiedział w modlitwie do Ojca:

„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje” (Jana 17:6).

„Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (Jana 17:26).

Czy biorąc pod uwagę powyższe argumenty można wyciągnąć wniosek, że Nowy Testament powinien zawierać imię Boże? Według mnie – tak!

Niestety, kiedy pojawili się odstępczy chrześcijanie, zaczęli to imię zastępować tytułami „Pan” lub „Bóg”. Dzieje się tak do dnia dzisiejszego i to nie tylko w Nowym Testamencie. W wielu przekładach całej Biblii imię Boże albo w ogóle nie występuje albo pojawia się zaledwie kilka lub kilkanaście razy. Z pozostałych miejsc zostało usunięte.

Usuwanie imienia Bożego z Biblii z całą pewnością służy interesom Szatana, gdyż Pismo mówi: „Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Jahwe, tych, co Cię szukają” (Psalm 9:11).


Jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat imienia Bożego lub na inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY