POZNAJ PISMO

CZY W MODLITWIE POWINNIŚMY UŻYWAĆ IMIENIA BOŻEGO?

Czy według Ciebie powinno się używać imienia Bożego podczas modlitwy, czy raczej jest to nieistotne? Wielu ludzi uważa, że nie ma to większego znaczenia. Przecież Bóg wie, że to właśnie do Niego kierujemy modlitwę. Ale czy rzeczywiście tak wygląda ta sprawa z biblijnego punktu widzenia?

Po pierwsze – kiedy modlimy się do Boga, a nie sprecyzujemy do którego Boga, to czy możemy się spodziewać, że prawdziwy Bóg jej wysłucha? Biblia mówi przecież, że jest wielu bogów i wielu panów, czczonych przez różne religie, wyznania czy plemiona: „A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów” (1 Koryntian 8:5).

Skoro zatem ludzie modlą się do tysięcy różnych bogów, to czy nie wydaje Ci się rozsądny wiosek, że dobrze byłoby sprecyzować, do którego Boga się zwracasz. A po czym można odróżnić prawdziwego Boga od pozostałych bogów, którym ludzie oddają cześć, i do których kierują modlitwy? Oczywiście po imieniu! Jak Bóg ma na imię wykazałem w tym artykule: JAK NA IMIĘ MA BÓG

Po drugie – w Biblii znajdujemy modlitwy wiernych i oddanych Bogu sług, którzy zwracając się do Niego używali Jego imienia.

„Gdy tylko usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni się smuciłem, pościłem i modliłem się do Boga niebios. Powiedziałem: ‘O Jehowo, Boże niebios! Ty, Boże, jesteś wielki, budzisz lęk i szacunek. Dotrzymujesz przymierza i okazujesz lojalną miłość tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań’” (Nehemiasza 1:4, 5).

„Oplotły mnie powrozy śmierci, schwytał mnie grób. Przemogła mnie udręka i smutek.  Ale wzywałem imienia Jehowy, błagając: ‘Jehowo, wyratuj mnie!’” (Psalm 116:3, 4).

„W udręce wołałem do Jehowy, a On mi odpowiedział” (Psalm 120:1; NWT).

„Wołam do Jehowy o pomoc, błagam Jehowę o łaskę” (Psalm 142:1; NWT).

„I zaczął się modlić do Jehowy: ‘Jehowo, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ty, który zasiadasz na tronie nad cherubami! Tylko Ty jesteś prawdziwym Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię” (Izajasza 37:15, 16; NWT).

„Z głębi dołu wzywałem Twojego imienia, Jehowo. Usłysz mój głos. Nie zakrywaj uszu, gdy wołam o pomoc, o ulgę” (Lamentacje 3:55, 56; NWT).

„W udręce wołałem do Ciebie, Jehowo, a Ty mi odpowiedziałeś. Z głębi grobu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos” (Jonasza 2:2; NWT).

„Gdy uchodziło ze mnie życie, moje myśli zwróciły się ku Tobie, Jehowo. Wtedy moja modlitwa doszła do Ciebie, do Twojej świętej świątyni” (Jonasza 2:7; NWT).

To tylko niektóre z wielu fragmentów Biblii, ukazujące, że wierni słudzy Boży z czasów starożytnych zwracali się do prawdziwego Boga w modlitwie, używając Jego imienia. A fakt, że zostało to zapisane w Biblii, i że zostali przez Niego wysłuchani wskazuje wyraźnie, że używanie imienia Bożego podczas modlitwy jest nader stosowne.

Kiedy więc następnym razem będziesz kierował modlitwę do jedynego prawdziwego Boga – użyj Jego imienia. W ten sposób będziesz naśladował oddanych Bogu mężów wiary, którzy pozostawili nam wzór do naśladowania.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY