POZNAJ PISMO

CZY JEZUS ZOSTAŁ STWORZONY?

W nicejskim wyznaniu wiary czytamy, że Jezus został zrodzony, a nie stworzony. Zwolennicy tego poglądu opierają się na tym, że Syn Boży nie mógłby być Synem Bożym, gdyby został stworzony tak samo jak aniołowie, ludzie czy zwierzęta.

Na jakim fragmencie Biblii opierają się zwolennicy powyższego poglądu? Między innymi na Liście 1 Jana: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 Jana 4:9).

Biblia w kilku miejscach używa w stosunku do Jezusa określenia „jednorodzony”. Ale czy ten zwrot zaprzecza, że Jezus mógł zostać stworzony? Wcale nie. W biblijnej Księdze Apokalipsy czytamy słowa samego Jezusa, który mówi: „Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego” (Objawienie 3:14).

Podobne ujęto tę sprawę w Liście do Kolosan: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kolosan 1:15; Bw).

Widać z powyższych wersetów, że Jezus został stworzony. Był jednak szczególnym stworzeniem Boga, gdyż został uczyniony jako pierwsza istota duchowa. Dlatego też Biblia nazywa go „pierworodnym wszelkiego stworzenia”, jak czytaliśmy w Liście do Kolosan.

Ponadto jako jedyny został stworzony bezpośrednio przez Boga, dlatego też Pismo określa go zwrotem: „jednorodzony”: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (Jana 1:14).

Wszystko inne zostało powołane przez Boga za pośrednictwem Jezusa: „Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kolosan 1:16).

Z Pisma Świętego jasno wynika, że Jezus został stworzony przez Boga. Określenia: „jednorodzony” czy „pierworodny” wcale tego nie unieważniają. Są to terminy, które pomagają nam lepiej zrozumieć sprawy związane z powołaniem go do życia.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY