POZNAJ PISMO

CZY CZŁOWIEK MA NIEŚMIERTELNĄ DUSZĘ?

Wyznawcy niemal wszystkich głównych religii twierdzą, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę, która dalej żyje po śmierci ciała. Pod wpływem takich nauk wielu ludzi uwierzyło, że śmierć otwiera przed nimi wrota do nieśmiertelnego życia w świecie duchowym. Ale czy rzeczywiście właśnie tego uczy Bóg poprzez swoje Słowo – Biblię?

Po pierwsze – możesz przeczytać Biblię „od deski do deski” i nie znajdziesz w niej ani jednego miejsca, z którego wynikałoby, że jest coś takiego jak nieśmiertelna dusza. Nie ma też ani jednego wersetu, który mógłby na to wskazywać.

Po drugie – w Biblii można wielokrotnie przeczytać, że dusza może umrzeć albo, że można ją zgładzić. Oto przykłady:

„Lecz Ty mnie snami przestraszasz, przerażasz mnie widziadłami. Moja dusza wybrała uduszenie, a śmierć – moje członki” (Hioba 7:14, 15).

„Gdy ciało mu w oczach zanika i nagie kości zostają, jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych” (Hioba 33:21, 22).

„Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono” (Jozuego 11:11).

„Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy” (Jozuego 11:14).

„Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił zgodnie z zapowiedzią Pana, którą On wyrzekł przez swego sługę Achiasza z Szilo” (1 Królów 15:29).

„Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa”  (Ezechiela 13:19).

„Niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy” (Jakuba 5:20).

Ciekawy jest też fragment z Księgi Izajasza, który mówi proroczo o śmierci Mesjasza:

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami” (Izajasza 53:12; Biblia warszawska).

W niektórych przekładach nie użyto tu zwrotu: „ofiarował na śmierć swoją duszę” lecz „siebie na śmierć ofiarował”. Jednakże w tym wersecie użyto hebrajskiego słowa „nefesz”, które dosłownie znaczy „dusza”.

Podobnie jest z Księgą Ezechiela 18:4, gdzie czytamy:

„Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła”.

Ciekawe, że w przypisie do tego wersetu w Biblii tysiąclecia podano:
* „osoba” – dosłownie: „dusza”.
Tutaj także użyto hebrajskiego wyrazu „nefesz”, stąd ten przypis.

To tylko niektóre fragmenty, ukazujące, że dusza jest śmiertelna, można ją zabić lub może umrzeć. Twierdzenie, że dusza jest nieśmiertelna jest krzewieniem nieprawdy.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY