POZNAJ PISMO

CZY CHRZEŚCIJANIE MAJĄ OBOWIĄZEK ŚWIĘTOWAĆ SABAT?

Czy Twoim zdaniem chrześcijanie mają obowiązek świętować cotygodniowy szabat? Są tacy, którzy tak właśnie uważają. Niektórzy nawet są zdania, że bez świętowania szabatu nie można mieć nadziei na zbawienie. Ale czy rzeczywiście tak wygląda ta sprawa? Co Biblia mówi na ten temat?

O nakazie świętowania cotygodniowego szabatu możemy przeczytać w Księdze Wyjścia 31:15

„Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Jahwe, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią”.

Kto miał obowiązek świętować szabat? Komu dano taki nakaz?

„Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Jahwe stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął” (Wyjścia 31:16, 17).

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Jahwe, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Jahwe, Bóg twój, strzec dnia szabatu” (Powtórzonego Prawa 5:15).

Jak widać obowiązek obchodzenia szabatu spoczywał tylko na Izraelitach. Nie znajdziesz w Biblii ani jednej wzmianki, mówiącej o tym, że Pan Jezus albo jego apostołowie nakazali chrześcijanom obchodzenie szabatu.

Nie ma też ani jednej relacji biblijnej, z której wynikałoby, że któryś z chrześcijan obchodził szabat w I wieku naszej ery.

Czy nie jest to dziwne? Skoro – jak niektórzy twierdzą – świętowanie szabatu jest obowiązkiem każdego chrześcijanina i od tego zależy wybawienie – to dlaczego nie ma choćby jednej konkretnej informacji na ten temat w Nowym Testamencie? Odpowiedź jest oczywista – chrześcijanie nie mają obowiązku świętowania szabatu.

Dlatego też apostoł Paweł pod natchnieniem Bożym napisał:

„Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu” (Kolosan 2:16).


Jeśli chcesz porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY