POZNAJ PISMO

CZY BÓG JEST WSZECHOBECNY?

Niektórzy ludzie uważają, że Bóg jest wszechobecny, to znaczy, że jest we wszystkich miejscach w tym samym czasie – od potężnych galaktyk we wszechświecie, po najdrobniejsze cząstki atomowe.

Skąd takie przeświadczenie? W mniemaniu takich osób, skoro Bóg jest wszechmocny i wszechmądry, to musi być też wszechobecny. Czy jednak takie twierdzenie jest zgodne z tym, czego uczy Biblia?

Z Pisma Świętego wynika, że Bóg przebywa w jednym miejscu – miejscu swojego zamieszkania.

„Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i ziemię – kraj opływający w mleko i miód – którą nam dałeś, jak poprzysiągłeś naszym przodkom” (Powtórzonego Prawa 26:15).

„Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!” (1 Królów 8:30).

„Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do Jego świętego mieszkania – do nieba” (2 Kronik 30:27).

„Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi” (Psalm 33:13, 14).

„Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię” (Psalm 102:19).

Z Pisma Świętego jasno wynika, że Bóg ma stałe miejsce zamieszkania w niebie i tam przebywa. Oczywiście, wie co się dzieje nie tylko na ziemi ale w całym wszechświecie oraz dziedzinie duchowej. Ale dzieje się tak nie dlatego, że jest obecny wszędzie w tym samym czasie. Jest to możliwe dzięki temu, że z nieba jego wzrok dociera do najdalszych zakamarków wszechświata.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY