POZNAJ PISMO

CO WYOBRAŻA BESTIA Z 13 ROZDZIAŁU APOKALIPSY?

W 13 rozdziale Apokalipsy znajdujemy opis przerażającej bestii.

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze” (Apokalipsa 13:1).

Co wyobraża ten makabryczny twór? Na początek zastanówmy się nad znaczeniem określenia – „bestia”. Z Księgi Daniela dowiadujemy się, że bestie wyobrażają rządy polityczne, sprawujące władzę nad ziemią.

„Te wielkie bestie w liczbie czterech – to czterech królów, którzy powstaną z ziemi” (Daniela 7:17).

„Powiedział tak: Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze” (Daniela 7:23).

Natomiast „morze”, z którego wychodzi bestia, to oddalone od Boga społeczeństwo ludzkie, które stanowi oparcie dla człowieczych rządów.

„Ach, wrzawa mnogich ludów! jak łoskot morza, tak huczą. Ach, rozgwar narodów! jak szum fal potężnych, tak szumią” (Izajasza 17:12).

„Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają muł i błoto” (Izajasza 57:20).

Wspomniana bestia ma dziesięć rogów, a na każdym rogu diadem. Liczba „dziesięć” w symbolice biblijnej oznacza pełnię lub całość. Natomiast róg jest symbolem władzy. Diadem, to symbol władzy, godności i potęgi. Zatem dziesięć rogów i dziesięć diademów, które posiada bestia, oznacza pełnię władzy na ziemi.

Bestia ma także siedem głów. Apostoł Jan wyjaśnia:

„Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać” (Apokalipsa 17:9, 10).

Jan apostoł napisał, że z siedmiu głów czyli królów, pięciu już upadło. Chodzi o wcześniejsze mocarstwa, które panowały nad ziemią i miały związek z ludem Bożym, Były to: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. W czasach apostoła Jana władzę nad ówczesnym cywilizowanym światem sprawował Rzym. Była to zatem szósta głowa bestii. Siódme królestwo miało się pojawić w przyszłości.

Warto też zwrócić uwagę na następny werset z Księgi Apokalipsy:

„Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę” (Apokalipsa 13:2).

Dzięki informacjom, jakie przekazuje nam Bóg na kartach Biblii możemy w pełni zrozumieć, dlaczego pod panowaniem ludzkich rządów jest tyle zła, niegodziwości, nikczemności i cierpień. Ludzkie rządy – bez względu na to w jakim okresie sprawowały władzę – zawsze były drapieżne niczym dzikie zwierzęta i niosły ze sobą uciemiężenie, rozlew krwi, rażącą niesprawiedliwość i wiele innych nieszczęść. Każdy ludzki rząd czerpie swoją siłę od największego przeciwnika Bożego – Szatana, Diabła. Ta podła istota duchowa nie jest zainteresowana pomyślnością ludzi. Dla Szatana liczy się system, który utworzył na ziemi i którego celem jest odciąganie ludzi od Boga. By to osiągnąć, posługuje się rządami, które sprawują władzę na ziemi.

„Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” (1 Jana 5:19).

„I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga” (Objawienie 16:13, 14).

To, że źródłem mocy każdego rządu jest Diabeł potwierdza relacja biblijna z życia Jezusa: „Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łukasza 4:5-7).

Wniosek, jaki wypływa z analizy powyższych wersetów biblijnych jest następujący: Bestia z 13 rozdziału Apokalipsy symbolizuje ogół mocarstw, które miały sprawować władzę nad ziemią. Wszystkie te mocarstwa czerpały i czerpią swoją moc od Szatana, który robi wszystko, co może, by odciągać ludzi od prawdziwego Boga.

Na szczęście już wkrótce Bóg usunie cały system władzy Szatana na ziemi i zastąpi go jednym doskonałym rządem – Królestwem Bożym?

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze” (Daniela 2:44).


Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, w jaki sposób Diabeł zwodzi dzisiejszy świat, by odciągać ludzi od prawdziwego Boga? A może chciałbyś dowiedzieć się jak zostanie usunięty na zawsze świat Szatana? Jeśli tak, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY