POZNAJ PISMO

HALLOWEEN

31 października w wielu krajach obchodzi się Halloween. Jest to święto bardzo popularne w USA, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.…

JAKI JEST STAN UMARŁYCH?

Prawie wszystkie religie uczą, że człowiek posiada w sobie nieśmiertelną duszę, która po śmierci ciała dalej żyje, wędrując w zaświaty.…

JAK BÓG ZAPATRUJE SIĘ NA ROZWODY?

W naszych czasach rozwody stały się powszechną praktyką. Można odnieść wrażenie, że przysięga małżeńska nie jest już czymś wiążącym ale…

JAHWE CZY JEHOWA?

Na kartach Biblii w wielu miejscach Bóg przedstawia się z imienia. Na przykład w Księdze Izajasza 42:8 czytamy: „Ja, któremu…